Een Nederlands bedrijf uit Zwolle levert de koppeling tussen de grootste fabriek voor groene waterstofproductie in Scandinavië en de duurzame energiebron. Hiermee levert het een belangrijke bijdrage aan de uitbreiding van de groene waterstofeconomie in Europa.

VONK ontwerpt en levert innovatieve elektrotechnische installaties, waaronder ook oplossingen voor conversiesystemen voor electrolysers. Electrolysers worden gebruikt om water met behulp van elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof. Wanneer dit met duurzame energie gebeurt, zoals zon, wind of waterkracht, dan wordt gesproken over groene waterstof.

Om een electrolyser aan te sluiten op het elektriciteitsnet is een conversiesysteem nodig dat de hoogspanning van het wisselstroomnet omzet in gelijkspanning die geschikt is voor de electrolyser. Daarbij geldt dat de karakteristieken voor elke electrolyser verschillend zijn en dat beheerders van elektriciteitsnetten (zoals TenneT) andere eisen stellen aan het elektrische gedrag van het conversiesysteem. Dit zorgt ervoor dat specifieke kennis vereist is om dergelijke oplossingen op een grote schaal te maken. Wereldwijd is slechts een beperkt aantal bedrijven hiertoe in staat en VONK is er hier één van.

Het zogenaamde P2X project waarvoor VONK het elektrische conversiesysteem levert, wordt gerealiseerd in Harjavalta in Finland. De elektriciteit voor dit project wordt gegenereerd door een waterkrachtcentrale. VONK werkt voor het P2X project samen met het Duitse Sunfire, dat de electrolyser levert. Met een grootte van 20 megawatt is dit project even groot als de grootste electrolyser die momenteel in Europa in bedrijf is. De eindklant P2X Solutions kondigt aan in de komende tien jaar nog 1000 megawatt extra aan capaciteit te bouwen.

Ook bij andere bedrijven wordt de komende jaren een enorme groei verwacht in de elektrolyse capaciteit. Daarmee wordt ook de impact van de electrolysers op het elektriciteitsnet steeds groter, waarmee de expertise van bedrijven als VONK steeds belangrijker wordt om dergelijke projecten te kunnen realiseren. VONK verwacht daarom de komende jaren forse groei.

Meer informatie over de ‘Hydrogen Solutions’ van VONK kunt u vinden op www.iivonk.com