K83

Platform K83 is het vierde platform in de Noordzee dat de NAM laat moderniseren. Dit inmiddels onbemande gaswinningsplatform wordt op afstand bedienbaar en het gas wordt zo efficiënt, veilig en betaalbaar mogelijk gewonnen, met oog voor het milieu. Een belangrijk onderdeel zijn de 152 zonnepanelen. Zij leveren de benodigde elektriciteit voor de gaswinning.

Het hele artikel is te vinden in de NAM Nieuwsbrief op : https://www.nam.nl/nieuws/2019/nam-moderniseert-vierde-platform-noordzee.html