Nederlands bedrijf helpt boorplatformen te vergroenen – Duurzaam Ondernemen

Het Nederlandse bedrijf VONK uit Zwolle heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld die uitstoot van broeikasgas op platformen op zee sterk zal reduceren. Dit moet als muziek in de oren klinken van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die op 26 augustus jl. samen met de secretaris generaal van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA), Jo Peters, een convenant heeft ondertekend. Hierin zegt de Nederlandse Olie- en Gasindustrie toe de uitstoot van broeikasgas op zee binnen twee jaar te halveren.

Lees het volledige artikel op:

duurzaam-ondernemen